Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hesitate" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "hitaat" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Hesitate

[Aarzelen]
/hɛzətet/

verb

1. Pause or hold back in uncertainty or unwillingness

 • "Authorities hesitate to quote exact figures"
  synonym:
 • hesitate
 • ,
 • waver
 • ,
 • waffle

1. Pauze of tegenhouden in onzekerheid of onwil

 • "Autoriteiten aarzelen om exacte cijfers te citeren"
  synoniem:
 • aarzelen
 • ,
 • wankelen
 • ,
 • wafel

2. Interrupt temporarily an activity before continuing

 • "The speaker paused"
  synonym:
 • hesitate
 • ,
 • pause

2. Onderbreek tijdelijk een activiteit voordat u doorgaat

 • "De spreker pauzeerde"
  synoniem:
 • aarzelen
 • ,
 • pauze

Examples of using

Don't hesitate to call if you need me.
Bel gerust als je me nodig hebt.
Tom didn't hesitate.
Tom aarzelde niet.
So don't hesitate.
Dus aarzel niet.