Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "herald" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "heraut" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Herald

[Bode]
/hɛrəld/

noun

1. (formal) a person who announces important news

 • "The chieftain had a herald who announced his arrival with a trumpet"
  synonym:
 • herald
 • ,
 • trumpeter

1. ( formeel ) een persoon die belangrijk nieuws aankondigt

 • "De hoofdman had een heraut die zijn aankomst met een trompet aankondigde"
  synoniem:
 • herald
 • ,
 • trompettist

2. Something that precedes and indicates the approach of something or someone

  synonym:
 • harbinger
 • ,
 • forerunner
 • ,
 • predecessor
 • ,
 • herald
 • ,
 • precursor

2. Iets dat voorafgaat aan en de benadering van iets of iemand aangeeft

  synoniem:
 • voorbode
 • ,
 • voorloper
 • ,
 • voorganger
 • ,
 • herald

verb

1. Foreshadow or presage

  synonym:
 • announce
 • ,
 • annunciate
 • ,
 • harbinger
 • ,
 • foretell
 • ,
 • herald

1. Voorafschaduwing of voorverkoop

  synoniem:
 • aankondigen
 • ,
 • nietig verklaren
 • ,
 • voorbode
 • ,
 • voorpoot
 • ,
 • herald

2. Praise vociferously

 • "The critics hailed the young pianist as a new rubinstein"
  synonym:
 • acclaim
 • ,
 • hail
 • ,
 • herald

2. Lof luidruchtig

 • "De critici prezen de jonge pianist als een nieuwe rubinstein"
  synoniem:
 • bijval
 • ,
 • hagel
 • ,
 • herald

3. Greet enthusiastically or joyfully

  synonym:
 • hail
 • ,
 • herald

3. Begroet enthousiast of vreugdevol

  synoniem:
 • hagel
 • ,
 • herald