Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "heap" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "hoop" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Heap

[Hoop]
/hip/

noun

1. A collection of objects laid on top of each other

  synonym:
 • pile
 • ,
 • heap
 • ,
 • mound
 • ,
 • agglomerate
 • ,
 • cumulation
 • ,
 • cumulus

1. Een verzameling objecten die op elkaar zijn gelegd

  synoniem:
 • stapel
 • ,
 • hoop
 • ,
 • heuvel
 • ,
 • agglomeraat
 • ,
 • cumulatie
 • ,
 • cumulus

2. (often followed by `of') a large number or amount or extent

 • "A batch of letters"
 • "A deal of trouble"
 • "A lot of money"
 • "He made a mint on the stock market"
 • "See the rest of the winners in our huge passel of photos"
 • "It must have cost plenty"
 • "A slew of journalists"
 • "A wad of money"
  synonym:
 • batch
 • ,
 • deal
 • ,
 • flock
 • ,
 • good deal
 • ,
 • great deal
 • ,
 • hatful
 • ,
 • heap
 • ,
 • lot
 • ,
 • mass
 • ,
 • mess
 • ,
 • mickle
 • ,
 • mint
 • ,
 • mountain
 • ,
 • muckle
 • ,
 • passel
 • ,
 • peck
 • ,
 • pile
 • ,
 • plenty
 • ,
 • pot
 • ,
 • quite a little
 • ,
 • raft
 • ,
 • sight
 • ,
 • slew
 • ,
 • spate
 • ,
 • stack
 • ,
 • tidy sum
 • ,
 • wad

2. ( vaak gevolgd door `of ') een groot aantal of hoeveelheid of omvang

 • "Een partij letters"
 • "Een heleboel problemen"
 • "Veel geld"
 • "Hij maakte een munt op de aandelenmarkt"
 • "Zie de rest van de winnaars in ons enorme aantal foto's"
 • "Het moet veel hebben gekost"
 • "Een hele reeks journalisten"
 • "Een prop geld"
  synoniem:
 • batch
 • ,
 • deal
 • ,
 • kudde
 • ,
 • goede deal
 • ,
 • geweldige deal
 • ,
 • hatelijk
 • ,
 • hoop
 • ,
 • veel
 • ,
 • massa
 • ,
 • rommel
 • ,
 • mickle
 • ,
 • munt
 • ,
 • berg
 • ,
 • modder
 • ,
 • passel
 • ,
 • pikken
 • ,
 • stapel
 • ,
 • genoeg
 • ,
 • pot
 • ,
 • best een beetje
 • ,
 • vlot
 • ,
 • zicht
 • ,
 • slew
 • ,
 • spate
 • ,
 • nette som
 • ,
 • wad

3. A car that is old and unreliable

 • "The fenders had fallen off that old bus"
  synonym:
 • bus
 • ,
 • jalopy
 • ,
 • heap

3. Een auto die oud en onbetrouwbaar is

 • "De spatborden waren van die oude bus gevallen"
  synoniem:
 • bus
 • ,
 • jalopy
 • ,
 • hoop

verb

1. Bestow in large quantities

 • "He heaped him with work"
 • "She heaped scorn upon him"
  synonym:
 • heap

1. Schenken in grote hoeveelheden

 • "Hij heeft hem met werk opgestapeld"
 • "Ze heeft hem geminacht"
  synoniem:
 • hoop

2. Arrange in stacks

 • "Heap firewood around the fireplace"
 • "Stack your books up on the shelves"
  synonym:
 • stack
 • ,
 • pile
 • ,
 • heap

2. In stapels

 • "Hoop brandhout rond de open haard"
 • "Stapel je boeken in de schappen"
  synoniem:
 • stapel
 • ,
 • hoop

3. Fill to overflow

 • "Heap the platter with potatoes"
  synonym:
 • heap

3. Vul tot overloop

 • "Hap de schaal met aardappelen"
  synoniem:
 • hoop

Examples of using

Get rid of that heap of old newspapers.
Weg met die hoop oude kranten.
Get rid of that heap of old newspapers.
Weg met die hoop oude kranten.