Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "happy" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "gelukkig" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Happy

[Gelukkig]
/hæpi/

adjective

1. Enjoying or showing or marked by joy or pleasure

 • "A happy smile"
 • "Spent many happy days on the beach"
 • "A happy marriage"
  synonym:
 • happy

1. Genieten of tonen of gekenmerkt worden door vreugde of plezier

 • "Een gelukkige glimlach"
 • "Veel gelukkige dagen op het strand doorgebracht"
 • "Een gelukkig huwelijk"
  synoniem:
 • gelukkig

2. Marked by good fortune

 • "A felicitous life"
 • "A happy outcome"
  synonym:
 • felicitous
 • ,
 • happy

2. Gekenmerkt door geluk

 • "Een gelukkig leven"
 • "Een gelukkig resultaat"
  synoniem:
 • gelukkig

3. Eagerly disposed to act or to be of service

 • "Glad to help"
  synonym:
 • glad
 • ,
 • happy

3. Gretig geneigd om te handelen of u van dienst te zijn

 • "Blij om te helpen"
  synoniem:
 • blij
 • ,
 • gelukkig

4. Well expressed and to the point

 • "A happy turn of phrase"
 • "A few well-chosen words"
  synonym:
 • happy
 • ,
 • well-chosen

4. Goed uitgedrukt en to the point

 • "Een gelukkige zinsnede"
 • "Een paar goed gekozen woorden"
  synoniem:
 • gelukkig
 • ,
 • goed gekozen

Examples of using

He always looked happy, but never was.
Hij zag er altijd gelukkig uit, maar was dat ook nooit.
Tom wants to be happy again.
Tom wil weer gelukkig zijn.
I'll be happy if you propose a better wording.
Ik ben blij als u een betere formulering voorstelt.