Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "handling" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "afhandelen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Handling

[Behandeling]
/hændlɪŋ/

noun

1. Manual (or mechanical) carrying or moving or delivering or working with something

  synonym:
 • handling

1. Handmatig ( of mechanisch ) dragen of verplaatsen of leveren of werken met iets

  synoniem:
 • afhandeling

2. The action of touching with the hands (or the skillful use of the hands) or by the use of mechanical means

  synonym:
 • handling
 • ,
 • manipulation

2. De werking van het aanraken met de handen ( of het bekwame gebruik van de handen ) of door het gebruik van mechanische middelen

  synoniem:
 • afhandeling
 • ,
 • manipulatie

3. The management of someone or something

 • "The handling of prisoners"
 • "The treatment of water sewage"
 • "The right to equal treatment in the criminal justice system"
  synonym:
 • treatment
 • ,
 • handling

3. Het beheer van iemand of iets

 • "De behandeling van gevangenen"
 • "De behandeling van waterriolering"
 • "Het recht op gelijke behandeling in het strafrechtsysteem"
  synoniem:
 • behandeling
 • ,
 • afhandeling

Examples of using

His handling of the ball borders on wizardry.
Zijn omgang met de bal grenst aan tovenarij.
She is used to handling this machine.
Ze is gewend om met deze machine om te gaan.
He was careless in handling his pistol.
Hij was onvoorzichtig in het hanteren van zijn pistool.