Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "handled" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "behandeld" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Handled

[Behandeld]
/hændəld/

adjective

1. Having a usually specified type of handle

  • "Pearl-handled revolver"
    synonym:
  • handled

1. Met een gewoonlijk gespecificeerd type handvat

  • "Parelhande revolver"
    synoniem:
  • afgehandeld

Examples of using

He handled the affairs of the company badly.
Hij behandelde de zaken van het bedrijf slecht.
The books were so valuable that they were handled with the greatest care.
De boeken waren zo waardevol dat ze met de grootste zorg werden behandeld.
Parcels are handled at the next window.
Pakketten worden bij het volgende venster behandeld.