Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "handful" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "handig" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Handful

[Handig]
/hændfʊl/

noun

1. A small number or amount

 • "Only a handful of responses were received"
  synonym:
 • handful
 • ,
 • smattering

1. Een klein aantal of bedrag

 • "Er zijn slechts een handvol reacties ontvangen"
  synoniem:
 • handvol
 • ,
 • vleiend

2. The quantity that can be held in the hand

  synonym:
 • handful
 • ,
 • fistful

2. De hoeveelheid die in de hand kan worden gehouden

  synoniem:
 • handvol
 • ,
 • vuistig

Examples of using

Tom bent down and picked up a handful of sand.
Tom boog zich voorover en pakte een handvol zand op.
Tom reached into his pocket and pulled out a handful of coins.
Tom stak zijn zak in en haalde een handvol munten tevoorschijn.
The boy gathered a handful of peanuts and put them in a small box.
De jongen verzamelde een handvol pinda's en stopte ze in een doosje.