Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "handed" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "overhandigd" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Handed

[Handig]
/hændəd/

adjective

1. Having or involving the use of hands

  • "A handed, tree-living animal"
  • "A four-handed card game"
    synonym:
  • handed

1. Het hebben of betrekken van handen

  • "Een met de hand levend, boom levend dier"
  • "Een kaartspel met vier handen"
    synoniem:
  • overhandigd

Examples of using

Tom handed Mary the broom.
Tom gaf Mary de bezem.
Tom handed Mary the brochures.
Tom overhandigde Mary de brochures.
Tom handed Mary the scissors.
Tom gaf Mary de schaar.