Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "grief" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "korte" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Grief

[Verdriet]
/grif/

noun

1. Intense sorrow caused by loss of a loved one (especially by death)

  synonym:
 • grief
 • ,
 • heartache
 • ,
 • heartbreak
 • ,
 • brokenheartedness

1. Intens verdriet veroorzaakt door verlies van een geliefde ( vooral door de dood )

  synoniem:
 • verdriet
 • ,
 • hartzeer
 • ,
 • liefdesverdriet
 • ,
 • gebroken hart

2. Something that causes great unhappiness

 • "Her death was a great grief to john"
  synonym:
 • grief
 • ,
 • sorrow

2. Iets dat veel ongeluk veroorzaakt

 • "Haar dood was een groot verdriet voor john"
  synoniem:
 • verdriet

Examples of using

Eat bread, drink water, you shall leave without grief.
Eet brood, drink water, je zult zonder verdriet vertrekken.
I applied my heart to know wisdom, and to know madness and folly. I perceived that this also was a chasing after wind. For in much wisdom is much grief; and he who increases knowledge increases sorrow.
Ik paste mijn hart toe om wijsheid te kennen en waanzin en dwaasheid te kennen. Ik merkte dat dit ook een jacht op wind was. Want in veel wijsheid is veel verdriet; en wie kennis vergroot, vergroot het verdriet.
His heart was pierced with grief.
Zijn hart was doordrongen van verdriet.