Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gravitation" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "gravitatie" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Gravitation

[Gravitatie]
/grævɪteʃən/

noun

1. (physics) the force of attraction between all masses in the universe

 • Especially the attraction of the earth's mass for bodies near its surface
 • "The more remote the body the less the gravity"
 • "The gravitation between two bodies is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them"
 • "Gravitation cannot be held responsible for people falling in love"--albert einstein
  synonym:
 • gravity
 • ,
 • gravitation
 • ,
 • gravitational attraction
 • ,
 • gravitational force

1. ( fysica ) de aantrekkingskracht tussen alle massa's in het universum

 • Vooral de aantrekkingskracht van de aardmassa voor lichamen nabij het oppervlak
 • "Hoe verder het lichaam verwijderd is, hoe minder de zwaartekracht"
 • "De zwaartekracht tussen twee lichamen is evenredig met het product van hun massa en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand daartussen"
 • "Zwaartekracht kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verliefde mensen" - albert einstein
  synoniem:
 • zwaartekracht

2. Movement downward resulting from gravitational attraction

 • "Irrigation by gravitation rather than by pumps"
  synonym:
 • gravitation

2. Neerwaartse beweging als gevolg van aantrekkingskracht

 • "Irrigatie door zwaartekracht in plaats van door pompen"
  synoniem:
 • zwaartekracht

3. A figurative movement toward some attraction

 • "The gravitation of the middle class to the suburbs"
  synonym:
 • gravitation

3. Een figuratieve beweging naar een aantrekkingskracht

 • "De zwaartekracht van de middenklasse naar de buitenwijken"
  synoniem:
 • zwaartekracht