Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "grass" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "gras" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Grass

[Gras]
/græs/

noun

1. Narrow-leaved green herbage: grown as lawns

 • Used as pasture for grazing animals
 • Cut and dried as hay
  synonym:
 • grass

1. Smalbladige groene kruiden: gekweekt als gazons

 • Gebruikt als weiland voor grazende dieren
 • Gesneden en gedroogd als hooi
  synoniem:
 • gras

2. German writer of novels and poetry and plays (born 1927)

  synonym:
 • Grass
 • ,
 • Gunter Grass
 • ,
 • Gunter Wilhelm Grass

2. Duitse schrijver van romans en poëzie en toneelstukken ( geboren 1927 )

  synoniem:
 • Gras
 • ,
 • Gunter Grass
 • ,
 • Gunter Wilhelm Grass

3. A police informer who implicates many people

  synonym:
 • supergrass
 • ,
 • grass

3. Een politie-informant die veel mensen betrekt

  synoniem:
 • supergras
 • ,
 • gras

4. Bulky food like grass or hay for browsing or grazing horses or cattle

  synonym:
 • eatage
 • ,
 • forage
 • ,
 • pasture
 • ,
 • pasturage
 • ,
 • grass

4. Omvangrijk voedsel zoals gras of hooi om te bladeren of paarden of vee te grazen

  synoniem:
 • eatage
 • ,
 • ruwvoer
 • ,
 • weiland
 • ,
 • gras

5. Street names for marijuana

  synonym:
 • pot
 • ,
 • grass
 • ,
 • green goddess
 • ,
 • dope
 • ,
 • weed
 • ,
 • gage
 • ,
 • sess
 • ,
 • sens
 • ,
 • smoke
 • ,
 • skunk
 • ,
 • locoweed
 • ,
 • Mary Jane

5. Straatnamen voor marihuana

  synoniem:
 • pot
 • ,
 • gras
 • ,
 • groene godin
 • ,
 • dope
 • ,
 • wiet
 • ,
 • gage
 • ,
 • sess
 • ,
 • sens
 • ,
 • rook
 • ,
 • stinkdier
 • ,
 • locoweed
 • ,
 • Mary Jane

verb

1. Shoot down, of birds

  synonym:
 • grass

1. Schiet neer, van vogels

  synoniem:
 • gras

2. Cover with grass

 • "The owners decided to grass their property"
  synonym:
 • grass

2. Bedekking met gras

 • "De eigenaren hebben besloten hun eigendom te grazen"
  synoniem:
 • gras

3. Spread out clothes on the grass to let it dry and bleach

  synonym:
 • grass

3. Spreid kleding op het gras uit om het te laten drogen en bleken

  synoniem:
 • gras

4. Cover with grass

  synonym:
 • grass
 • ,
 • grass over

4. Bedekking met gras

  synoniem:
 • gras
 • ,
 • gras over

5. Feed with grass

  synonym:
 • grass

5. Voer met gras

  synoniem:
 • gras

6. Give away information about somebody

 • "He told on his classmate who had cheated on the exam"
  synonym:
 • denounce
 • ,
 • tell on
 • ,
 • betray
 • ,
 • give away
 • ,
 • rat
 • ,
 • grass
 • ,
 • shit
 • ,
 • shop
 • ,
 • snitch
 • ,
 • stag

6. Geef informatie over iemand weg

 • "Hij vertelde het aan zijn klasgenoot die het examen had bedrogen"
  synoniem:
 • aan de kaak stellen
 • ,
 • vertel verder
 • ,
 • verraad
 • ,
 • weggeven
 • ,
 • rat
 • ,
 • gras
 • ,
 • shit
 • ,
 • winkel
 • ,
 • snitch
 • ,
 • hert

Examples of using

He can hear the grass growing.
Hij kan het gras horen groeien.
In the sunlight my head started to spin, and I lay down to have a rest on the grass.
In het zonlicht begon mijn hoofd te draaien en ik ging liggen om uit te rusten op het gras.
Don't lie on the damp grass.
Ga niet op het vochtige gras liggen.