Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "graph" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "grafiek" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Graph

[Grafiek]
/græf/

noun

1. A visual representation of the relations between certain quantities plotted with reference to a set of axes

  synonym:
 • graph
 • ,
 • graphical record

1. Een visuele weergave van de relaties tussen bepaalde hoeveelheden uitgezet met verwijzing naar een set assen

  synoniem:
 • grafiek
 • ,
 • grafisch record

verb

1. Represent by means of a graph

 • "Chart the data"
  synonym:
 • graph
 • ,
 • chart

1. Vertegenwoordigen door middel van een grafiek

 • "Grafiek de gegevens"
  synoniem:
 • grafiek
 • ,
 • kaart

2. Plot upon a graph

  synonym:
 • graph

2. Plot op een grafiek

  synoniem:
 • grafiek

Examples of using

In mathematics, a quiver is a directed graph.
In de wiskunde is een pijlkoker een gerichte grafiek.