Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gospel" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "evangelie" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Gospel

[Evangelie]
/gɑspəl/

noun

1. The four books in the new testament (matthew, mark, luke, and john) that tell the story of christ's life and teachings

  synonym:
 • Gospel
 • ,
 • Gospels
 • ,
 • evangel

1. De vier boeken in het nieuwe testament ( matthew, mark, luke en john ) die het verhaal vertellen van christus 'leven en leringen

  synoniem:
 • Evangelie
 • ,
 • evangeliën
 • ,
 • evangelisatie

2. An unquestionable truth

 • "His word was gospel"
  synonym:
 • gospel
 • ,
 • gospel truth

2. Een onbetwistbare waarheid

 • "Zijn woord was evangelie"
  synoniem:
 • evangelie
 • ,
 • evangelie waarheid

3. Folk music consisting of a genre of a cappella music originating with black slaves in the united states and featuring call and response

 • Influential on the development of other genres of popular music (especially soul)
  synonym:
 • gospel
 • ,
 • gospel singing

3. Volksmuziek bestaande uit een genre van a capella-muziek afkomstig van zwarte slaven in de verenigde staten en met call and response

 • Invloedrijk op de ontwikkeling van andere genres van populaire muziek ( vooral soul )
  synoniem:
 • evangelie
 • ,
 • gospel zingen

4. The written body of teachings of a religious group that are generally accepted by that group

  synonym:
 • religious doctrine
 • ,
 • church doctrine
 • ,
 • gospel
 • ,
 • creed

4. Het geschreven leringen van een religieuze groep die door die groep algemeen wordt aanvaard

  synoniem:
 • religieuze doctrine
 • ,
 • kerk leer
 • ,
 • evangelie
 • ,
 • geloofsbelijdenis

5. A doctrine that is believed to be of great importance

 • "Newton's writings were gospel for those who followed"
  synonym:
 • gospel

5. Een leer waarvan wordt aangenomen dat deze van groot belang is

 • "Newton's geschriften waren evangelie voor degenen die volgden"
  synoniem:
 • evangelie