Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "god" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "god" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

God

[God]
/gɑd/

noun

1. The supernatural being conceived as the perfect and omnipotent and omniscient originator and ruler of the universe

 • The object of worship in monotheistic religions
  synonym:
 • God
 • ,
 • Supreme Being

1. Het bovennatuurlijke wezen opgevat als de perfecte en almachtige en alwetende grondlegger en heerser van het universum

 • Het voorwerp van aanbidding in monotheïstische religies
  synoniem:
 • God
 • ,
 • Opperste wezen

2. Any supernatural being worshipped as controlling some part of the world or some aspect of life or who is the personification of a force

  synonym:
 • deity
 • ,
 • divinity
 • ,
 • god
 • ,
 • immortal

2. Elk bovennatuurlijk wezen dat wordt aanbeden als controlerend een deel van de wereld of een bepaald aspect van het leven of wie de personificatie is van een kracht

  synoniem:
 • godheid
 • ,
 • goddelijkheid
 • ,
 • God
 • ,
 • onsterfelijk

3. A man of such superior qualities that he seems like a deity to other people

 • "He was a god among men"
  synonym:
 • god

3. Een man met zulke superieure eigenschappen dat hij een godheid lijkt voor andere mensen

 • "Hij was een god onder de mensen"
  synoniem:
 • God

4. A material effigy that is worshipped

 • "Thou shalt not make unto thee any graven image"
 • "Money was his god"
  synonym:
 • idol
 • ,
 • graven image
 • ,
 • god

4. Een materiële beeltenis die wordt aanbeden

 • "U zult u geen gesneden beeld maken"
 • "Geld was zijn god"
  synoniem:
 • idool
 • ,
 • gesneden afbeelding
 • ,
 • God