Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fuel" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "brandstof" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Fuel

[Brandstof]
/fjuəl/

noun

1. A substance that can be consumed to produce energy

 • "More fuel is needed during the winter months"
 • "They developed alternative fuels for aircraft"
  synonym:
 • fuel

1. Een stof die kan worden verbruikt om energie te produceren

 • "Er is meer brandstof nodig tijdens de wintermaanden"
 • "Ze ontwikkelden alternatieve brandstoffen voor vliegtuigen"
  synoniem:
 • brandstof

verb

1. Provide with a combustible substance that provides energy

 • "Fuel aircraft, ships, and cars"
  synonym:
 • fuel

1. Voorzien van een brandbare stof die energie levert

 • "Brandstofvliegtuigen, schepen en auto's"
  synoniem:
 • brandstof

2. Provide with fuel

 • "Oil fires the furnace"
  synonym:
 • fuel
 • ,
 • fire

2. Voorzien van brandstof

 • "Olie vuurt de oven af"
  synoniem:
 • brandstof
 • ,
 • vuur

3. Take in fuel, as of a ship

 • "The tanker fueled in bahrain"
  synonym:
 • fuel

3. Brandstof opnemen, vanaf een schip

 • "De tanker brandde in bahrein"
  synoniem:
 • brandstof

4. Stimulate

 • "Fuel the debate on creationism"
  synonym:
 • fuel

4. Stimuleren

 • "Voed het debat over het creationisme aan"
  synoniem:
 • brandstof

Examples of using

We're almost out of fuel.
We hebben bijna geen brandstof meer.
I ran out of fuel.
Ik had geen brandstof meer.
Carbon dioxide is a gas that is produced every time a fuel such as coal, oil, or natural gas is burned.
Kooldioxide is een gas dat wordt geproduceerd telkens wanneer een brandstof zoals kolen, olie of aardgas wordt verbrand.