Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fraternal" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "broederlijk" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Fraternal

[Broederlijk]
/frətərnəl/

adjective

1. Of or relating to a fraternity or society of usually men

 • "A fraternal order"
  synonym:
 • fraternal

1. Van of met betrekking tot een broederschap of samenleving van gewoonlijk mannen

 • "Een broederlijke orde"
  synoniem:
 • broederlijk

2. (of twins) derived from two separate fertilized ova

 • "Fraternal twins are biovular"
  synonym:
 • fraternal
 • ,
 • biovular

2. ( tweeling ) afgeleid van twee afzonderlijke bevruchte eicellen

 • "Broederlijke tweelingen zijn biovulair"
  synoniem:
 • broederlijk
 • ,
 • biovulair

3. Like or characteristic of or befitting a brother

 • "Brotherly feelings"
 • "Close fraternal ties"
  synonym:
 • brotherly
 • ,
 • brotherlike
 • ,
 • fraternal

3. Zoals of kenmerkend voor of passend bij een broer

 • "Broederlijke gevoelens"
 • "Sluit broederlijke banden"
  synoniem:
 • broederlijk