Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fortune" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "fortuin" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Fortune

[Fortune]
/fɔrʧən/

noun

1. An unknown and unpredictable phenomenon that causes an event to result one way rather than another

 • "Bad luck caused his downfall"
 • "We ran into each other by pure chance"
  synonym:
 • luck
 • ,
 • fortune
 • ,
 • chance
 • ,
 • hazard

1. Een onbekend en onvoorspelbaar fenomeen dat ervoor zorgt dat een gebeurtenis op de een of andere manier ontstaat

 • "Pech veroorzaakte zijn ondergang"
 • "We kwamen elkaar toevallig tegen"
  synoniem:
 • geluk
 • ,
 • fortuin
 • ,
 • kans
 • ,
 • gevaar

2. A large amount of wealth or prosperity

  synonym:
 • fortune

2. Een grote hoeveelheid rijkdom of welvaart

  synoniem:
 • fortuin

3. An unknown and unpredictable phenomenon that leads to a favorable outcome

 • "It was my good luck to be there"
 • "They say luck is a lady"
 • "It was as if fortune guided his hand"
  synonym:
 • luck
 • ,
 • fortune

3. Een onbekend en onvoorspelbaar fenomeen dat tot een gunstige uitkomst leidt

 • "Het was mijn geluk om daar te zijn"
 • "Ze zeggen dat geluk een dame is"
 • "Het was alsof fortuin zijn hand leidde"
  synoniem:
 • geluk
 • ,
 • fortuin

4. Your overall circumstances or condition in life (including everything that happens to you)

 • "Whatever my fortune may be"
 • "Deserved a better fate"
 • "Has a happy lot"
 • "The luck of the irish"
 • "A victim of circumstances"
 • "Success that was her portion"
  synonym:
 • fortune
 • ,
 • destiny
 • ,
 • fate
 • ,
 • luck
 • ,
 • lot
 • ,
 • circumstances
 • ,
 • portion

4. Uw algehele omstandigheden of toestand in het leven ( inclusief alles wat u overkomt )

 • "Wat mijn fortuin ook mag zijn"
 • "Verdiende een beter lot"
 • "Heeft veel geluk"
 • "Het geluk van de ieren"
 • "Slachtoffer van omstandigheden"
 • "Succes dat was haar deel"
  synoniem:
 • fortuin
 • ,
 • bestemming
 • ,
 • lot
 • ,
 • geluk
 • ,
 • veel
 • ,
 • omstandigheden
 • ,
 • portie

Examples of using

He made his fortune dealing in illegal weapons.
Hij verdiende zijn fortuin met illegale wapens.
Tom left a large fortune to his son.
Tom heeft een groot fortuin aan zijn zoon nagelaten.
I made a fortune.
Ik heb een fortuin verdiend.