Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fortunate" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "gelukkig" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Fortunate

[Gelukkig]
/fɔrʧənət/

adjective

1. Having unexpected good fortune

 • "Other, less fortunate, children died"
 • "A fortunate choice"
  synonym:
 • fortunate

1. Onverwacht geluk hebben

 • "Andere, minder bedeelde kinderen stierven"
 • "Een gelukkige keuze"
  synoniem:
 • gelukkig

2. Supremely favored

 • "Golden lads and girls all must / like chimney sweepers come to dust"
  synonym:
 • fortunate
 • ,
 • golden

2. Uiterst begunstigd

 • "Gouden jongens en meisjes moeten allemaal / zoals schoorsteenvegers tot stof komen"
  synoniem:
 • gelukkig
 • ,
 • goud

3. Presaging good fortune

 • "She made a fortunate decision to go to medical school"
 • "Rosy predictions"
  synonym:
 • fortunate
 • ,
 • rosy

3. Een geluk voorspellen

 • "Ze heeft een gelukkige beslissing genomen om naar de medische school te gaan"
 • "Rosy voorspellingen"
  synoniem:
 • gelukkig
 • ,
 • rooskleurig

Examples of using

As is said in the Internet, dad, only someone not fortunate enough to have seen My Little Pony, doesn't like it!
Zoals op internet wordt gezegd, vindt papa, alleen iemand die niet het geluk heeft My Little Pony te hebben gezien, het niet leuk!
We're very fortunate.
We hebben veel geluk.
I feel fortunate to have known you.
Ik heb het geluk je te kennen.