Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "forth" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "forth" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Forth

[Vooruit]
/fɔrθ/

noun

1. A river in southern scotland that flows eastward to the firth of forth

  synonym:
 • Forth
 • ,
 • Forth River

1. Een rivier in het zuiden van schotland die oostwaarts stroomt naar de firth of forth

  synoniem:
 • Vooruit
 • ,
 • Forth River

adverb

1. From a particular thing or place or position (`forth' is obsolete)

 • "Ran away from the lion"
 • "Wanted to get away from there"
 • "Sent the children away to boarding school"
 • "The teacher waved the children away from the dead animal"
 • "Went off to school"
 • "They drove off"
 • "Go forth and preach"
  synonym:
 • away
 • ,
 • off
 • ,
 • forth

1. Van een bepaald ding of plaats of positie ( `forth 'is verouderd )

 • "Weggelopen van de leeuw"
 • "Wilde daar wegkomen"
 • "Stuurde de kinderen weg naar kostschool"
 • "De leraar zwaaide de kinderen weg van het dode dier"
 • "Ging naar school"
 • "Ze reden weg"
 • "Ga heen en predik"
  synoniem:
 • weg
 • ,
 • uit
 • ,
 • naar voren

2. Forward in time or order or degree

 • "From that time forth"
 • "From the sixth century onward"
  synonym:
 • forth
 • ,
 • forward
 • ,
 • onward

2. Vooruit in tijd of volgorde of mate

 • "Vanaf die tijd"
 • "Vanaf de zesde eeuw"
  synoniem:
 • naar voren
 • ,
 • vooruit
 • ,
 • verder

3. Out into view

 • "Came forth from the crowd"
 • "Put my ideas forth"
  synonym:
 • forth

3. In zicht

 • "Kwam uit de menigte"
 • "Zet mijn ideeën naar voren"
  synoniem:
 • naar voren

Examples of using

Tom kept walking back and forth.
Tom bleef heen en weer lopen.
...and sent forth the dove; and she returned not again unto him any more.
...en zond de duif uit; en ze keerde niet meer terug naar hem.
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
Iedereen heeft recht op alle rechten en vrijheden die in deze verklaring zijn uiteengezet, zonder onderscheid van welke aard dan ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, religie, politieke of andere mening, nationale of sociale afkomst, eigendom, geboorte of andere status.