Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "foretell" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "foretell" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Foretell

[Foretell]
/fɔrtɛl/

verb

1. Foreshadow or presage

  synonym:
 • announce
 • ,
 • annunciate
 • ,
 • harbinger
 • ,
 • foretell
 • ,
 • herald

1. Voorafschaduwing of voorverkoop

  synoniem:
 • aankondigen
 • ,
 • nietig verklaren
 • ,
 • voorbode
 • ,
 • voorpoot
 • ,
 • herald

2. Make a prediction about

 • Tell in advance
 • "Call the outcome of an election"
  synonym:
 • predict
 • ,
 • foretell
 • ,
 • prognosticate
 • ,
 • call
 • ,
 • forebode
 • ,
 • anticipate
 • ,
 • promise

2. Maak een voorspelling over

 • Vertel het van tevoren
 • "Bel de uitkomst van een verkiezing"
  synoniem:
 • voorspellen
 • ,
 • voorpoot
 • ,
 • prognosticaat
 • ,
 • bellen
 • ,
 • voorhoofd
 • ,
 • anticiperen
 • ,
 • beloven

3. Indicate by signs

 • "These signs bode bad news"
  synonym:
 • bode
 • ,
 • portend
 • ,
 • auspicate
 • ,
 • prognosticate
 • ,
 • omen
 • ,
 • presage
 • ,
 • betoken
 • ,
 • foreshadow
 • ,
 • augur
 • ,
 • foretell
 • ,
 • prefigure
 • ,
 • forecast
 • ,
 • predict

3. Aangeven door middel van tekens

 • "Deze tekens voorspellen slecht nieuws"
  synoniem:
 • bode
 • ,
 • portend
 • ,
 • veelbelovend
 • ,
 • prognosticaat
 • ,
 • omen
 • ,
 • presage
 • ,
 • betoken
 • ,
 • voorafschaduwing
 • ,
 • augur
 • ,
 • voorpoot
 • ,
 • voorfiguur
 • ,
 • voorspelling
 • ,
 • voorspellen

Examples of using

No one can foretell the future.
Niemand kan de toekomst voorspellen.
It's completely impossible to foretell his reaction.
Het is volkomen onmogelijk om zijn reactie te voorspellen.