Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "folk" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "volk" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Folk

[Mensen]
/foʊk/

noun

1. People in general (often used in the plural)

 • "They're just country folk"
 • "Folks around here drink moonshine"
 • "The common people determine the group character and preserve its customs from one generation to the next"
  synonym:
 • folk
 • ,
 • folks
 • ,
 • common people

1. Mensen in het algemeen ( vaak gebruikt in het meervoud )

 • "Ze zijn gewoon plattelandsmensen"
 • "Mensen hier drinken maneschijn"
 • "Het gewone volk bepaalt het groepskarakter en behoudt zijn gebruiken van de ene generatie op de andere"
  synoniem:
 • mensen
 • ,
 • gewone mensen

2. A social division of (usually preliterate) people

  synonym:
 • tribe
 • ,
 • folk

2. Een sociale afdeling van ( gewoonlijk voorgeletterde ) mensen

  synoniem:
 • stam
 • ,
 • mensen

3. People descended from a common ancestor

 • "His family has lived in massachusetts since the mayflower"
  synonym:
 • family
 • ,
 • family line
 • ,
 • folk
 • ,
 • kinfolk
 • ,
 • kinsfolk
 • ,
 • sept
 • ,
 • phratry

3. Mensen stammen af van een gemeenschappelijke voorouder

 • "Zijn familie woont sinds de mayflower in massachusetts"
  synoniem:
 • familie
 • ,
 • familielijn
 • ,
 • mensen
 • ,
 • kinfolk
 • ,
 • Kinsfolk
 • ,
 • sept
 • ,
 • phratry

4. The traditional and typically anonymous music that is an expression of the life of people in a community

  synonym:
 • folk music
 • ,
 • ethnic music
 • ,
 • folk

4. De traditionele en typisch anonieme muziek die een uitdrukking is van het leven van mensen in een gemeenschap

  synoniem:
 • volksmuziek
 • ,
 • etnische muziek
 • ,
 • mensen