Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "foam" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "schuim" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Foam

[Schuim]
/foʊm/

noun

1. A mass of small bubbles formed in or on a liquid

 • "The beer had a thick head of foam"
  synonym:
 • foam
 • ,
 • froth

1. Een massa kleine belletjes gevormd in of op een vloeistof

 • "Het bier had een dikke schuimkop"
  synoniem:
 • schuim

2. A lightweight material in cellular form

 • Made by introducing gas bubbles during manufacture
  synonym:
 • foam

2. Een lichtgewicht materiaal in cellulaire vorm

 • Gemaakt door gasbellen te introduceren tijdens de fabricage
  synoniem:
 • schuim

verb

1. Become bubbly or frothy or foaming

 • "The boiling soup was frothing"
 • "The river was foaming"
 • "Sparkling water"
  synonym:
 • foam
 • ,
 • froth
 • ,
 • fizz
 • ,
 • effervesce
 • ,
 • sparkle
 • ,
 • form bubbles

1. Bubbels of schuimig worden of schuimen

 • "De kokende soep was schuimend"
 • "De rivier was schuimend"
 • "Sprankelend water"
  synoniem:
 • schuim
 • ,
 • bruisen
 • ,
 • sprankelen
 • ,
 • vorm bubbels

Examples of using

Rabid dogs usually foam at the mouth.
Hondsdolle honden schuimen meestal aan de mond.