Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flourish" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "bloeiend" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Flourish

[Meelachtig]
/flərɪʃ/

noun

1. A showy gesture

 • "She entered with a great flourish"
  synonym:
 • flourish

1. Een opzichtig gebaar

 • "Ze kwam binnen met een grote bloei"
  synoniem:
 • bloeien

2. An ornamental embellishment in writing

  synonym:
 • flourish

2. Een decoratieve verfraaiing op schrift

  synoniem:
 • bloeien

3. A display of ornamental speech or language

  synonym:
 • flourish

3. Een vertoning van decoratieve spraak of taal

  synoniem:
 • bloeien

4. The act of waving

  synonym:
 • flourish
 • ,
 • brandish

4. Het zwaaien

  synoniem:
 • bloeien
 • ,
 • zwaai

5. (music) a short lively tune played on brass instruments

 • "He entered to a flourish of trumpets"
 • "Her arrival was greeted with a rousing fanfare"
  synonym:
 • flourish
 • ,
 • fanfare
 • ,
 • tucket

5. ( muziek ) een kort levendig deuntje gespeeld op koperblazers

 • "Hij kwam tot een bloei van bazuinen"
 • "Haar aankomst werd begroet met een opzwepende fanfare"
  synoniem:
 • bloeien
 • ,
 • fanfare
 • ,
 • stop

verb

1. Grow vigorously

 • "The deer population in this town is thriving"
 • "Business is booming"
  synonym:
 • boom
 • ,
 • thrive
 • ,
 • flourish
 • ,
 • expand

1. Krachtig groeien

 • "De hertenpopulatie in deze stad bloeit"
 • "Zaken zijn booming"
  synoniem:
 • boem
 • ,
 • gedijen
 • ,
 • bloeien
 • ,
 • uitbreiden

2. Make steady progress

 • Be at the high point in one's career or reach a high point in historical significance or importance
 • "The new student is thriving"
  synonym:
 • thrive
 • ,
 • prosper
 • ,
 • fly high
 • ,
 • flourish

2. Maak gestage vooruitgang

 • Op het hoogtepunt in je carrière zijn of een hoogtepunt bereiken in historische betekenis of belang
 • "De nieuwe student bloeit"
  synoniem:
 • gedijen
 • ,
 • bloeien
 • ,
 • vlieg hoog

3. Move or swing back and forth

 • "She waved her gun"
  synonym:
 • brandish
 • ,
 • flourish
 • ,
 • wave

3. Bewegen of heen en weer zwaaien

 • "Ze zwaaide met haar pistool"
  synoniem:
 • zwaai
 • ,
 • bloeien
 • ,
 • golf

Examples of using

Liberty, as we all know, cannot flourish in a country that is permanently on a war footing, or even a near war footing. Permanent crisis justifies permanent control of everybody and everything by the agencies of central government.
Vrijheid, zoals we allemaal weten, kan niet floreren in een land dat permanent op oorlogsgebied staat, of zelfs een bijna oorlogsvoet. Permanente crisis rechtvaardigt permanente controle van alles en iedereen door de agentschappen van de centrale overheid.