Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flock" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "flock" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Flock

[Flock]
/flɑk/

noun

1. A church congregation guided by a pastor

  synonym:
 • flock

1. Een kerkgemeente geleid door een voorganger

  synoniem:
 • kudde

2. A group of birds

  synonym:
 • flock

2. Een groep vogels

  synoniem:
 • kudde

3. (often followed by `of') a large number or amount or extent

 • "A batch of letters"
 • "A deal of trouble"
 • "A lot of money"
 • "He made a mint on the stock market"
 • "See the rest of the winners in our huge passel of photos"
 • "It must have cost plenty"
 • "A slew of journalists"
 • "A wad of money"
  synonym:
 • batch
 • ,
 • deal
 • ,
 • flock
 • ,
 • good deal
 • ,
 • great deal
 • ,
 • hatful
 • ,
 • heap
 • ,
 • lot
 • ,
 • mass
 • ,
 • mess
 • ,
 • mickle
 • ,
 • mint
 • ,
 • mountain
 • ,
 • muckle
 • ,
 • passel
 • ,
 • peck
 • ,
 • pile
 • ,
 • plenty
 • ,
 • pot
 • ,
 • quite a little
 • ,
 • raft
 • ,
 • sight
 • ,
 • slew
 • ,
 • spate
 • ,
 • stack
 • ,
 • tidy sum
 • ,
 • wad

3. ( vaak gevolgd door `of ') een groot aantal of hoeveelheid of omvang

 • "Een partij letters"
 • "Een heleboel problemen"
 • "Veel geld"
 • "Hij maakte een munt op de aandelenmarkt"
 • "Zie de rest van de winnaars in ons enorme aantal foto's"
 • "Het moet veel hebben gekost"
 • "Een hele reeks journalisten"
 • "Een prop geld"
  synoniem:
 • batch
 • ,
 • deal
 • ,
 • kudde
 • ,
 • goede deal
 • ,
 • geweldige deal
 • ,
 • hatelijk
 • ,
 • hoop
 • ,
 • veel
 • ,
 • massa
 • ,
 • rommel
 • ,
 • mickle
 • ,
 • munt
 • ,
 • berg
 • ,
 • modder
 • ,
 • passel
 • ,
 • pikken
 • ,
 • stapel
 • ,
 • genoeg
 • ,
 • pot
 • ,
 • best een beetje
 • ,
 • vlot
 • ,
 • zicht
 • ,
 • slew
 • ,
 • spate
 • ,
 • nette som
 • ,
 • wad

4. An orderly crowd

 • "A troop of children"
  synonym:
 • troop
 • ,
 • flock

4. Een ordelijk publiek

 • "Een troep kinderen"
  synoniem:
 • troep
 • ,
 • kudde

5. A group of sheep or goats

  synonym:
 • flock
 • ,
 • fold

5. Een groep schapen of geiten

  synoniem:
 • kudde
 • ,
 • vouwen

verb

1. Move as a crowd or in a group

 • "Tourists flocked to the shrine where the statue was said to have shed tears"
  synonym:
 • flock

1. Beweeg als een menigte of in een groep

 • "Toeristen stroomden naar het heiligdom waar het beeld tranen zou hebben vergoten"
  synoniem:
 • kudde

2. Come together as in a cluster or flock

 • "The poets constellate in this town every summer"
  synonym:
 • cluster
 • ,
 • constellate
 • ,
 • flock
 • ,
 • clump

2. Kom samen als in een cluster of kudde

 • "De dichters komen elke zomer in deze stad samen"
  synoniem:
 • cluster
 • ,
 • sterrenbeeld
 • ,
 • kudde
 • ,
 • klonter

Examples of using

A flock of sheep was grazing in the fields.
In de velden graasde een kudde schapen.
A flock of birds whirled across the sky.
Een zwerm vogels draaide door de lucht.
Birds of a feather flock together.
Vogels van een veer komen samen.