Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "finger" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "vinger" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Finger

[Vinger]
/fɪŋgər/

noun

1. Any of the terminal members of the hand (sometimes excepting the thumb)

 • "Her fingers were long and thin"
  synonym:
 • finger

1. Een van de eindleden van de hand ( soms met uitzondering van de duim )

 • "Haar vingers waren lang en dun"
  synoniem:
 • vinger

2. The length of breadth of a finger used as a linear measure

  synonym:
 • finger
 • ,
 • fingerbreadth
 • ,
 • finger's breadth
 • ,
 • digit

2. De lengte van de breedte van een vinger die als lineaire maat wordt gebruikt

  synoniem:
 • vinger
 • ,
 • vingerbreedte
 • ,
 • vinger breedte
 • ,
 • cijfer

3. One of the parts of a glove that provides covering for a finger or thumb

  synonym:
 • finger

3. Een van de delen van een handschoen die een vinger of duim bedekt

  synoniem:
 • vinger

verb

1. Feel or handle with the fingers

 • "Finger the binding of the book"
  synonym:
 • finger
 • ,
 • thumb

1. Voel of behandel met de vingers

 • "Vinger de binding van het boek"
  synoniem:
 • vinger
 • ,
 • duim

2. Examine by touch

 • "Feel this soft cloth!"
 • "The customer fingered the sweater"
  synonym:
 • feel
 • ,
 • finger

2. Onderzoek door aanraking

 • "Voel deze zachte doek!"
 • "De klant heeft de trui gevingerd"
  synoniem:
 • voelen
 • ,
 • vinger

3. Search for on the computer

 • "I fingered my boss and found that he is not logged on in the afternoons"
  synonym:
 • finger

3. Zoek naar op de computer

 • "Ik ving mijn baas en ontdekte dat hij' s middags niet ingelogd is"
  synoniem:
 • vinger

4. Indicate the fingering for the playing of musical scores for keyboard instruments

  synonym:
 • finger

4. Geef de vingerzetting aan voor het spelen van partituren voor toetsinstrumenten

  synoniem:
 • vinger

Examples of using

She turns him round her little finger anyways!
Ze draait hem toch om haar pink!
I sucked my finger.
Ik zoog aan mijn vinger.
I cut my little finger peeling potatoes.
Ik sneed mijn pink door aardappelen te schillen.