Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "female" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "vrouw" in het Nederlands

EnglishDutch

Female

[Vrouw]
/fimel/

noun

1. An animal that produces gametes (ova) that can be fertilized by male gametes (spermatozoa)

  synonym:
 • female

1. Een dier dat gameten ( uva ) produceert die kunnen worden bevrucht door mannelijke gameten ( spermatozoa )

  synoniem:
 • vrouw

2. A person who belongs to the sex that can have babies

  synonym:
 • female
 • ,
 • female person

2. Een persoon die tot het geslacht behoort en baby's kan krijgen

  synoniem:
 • vrouw
 • ,
 • vrouwelijke persoon

adjective

1. Being the sex (of plant or animal) that produces fertilizable gametes (ova) from which offspring develop

 • "A female heir"
 • "Female holly trees bear the berries"
  synonym:
 • female

1. Zijnde het geslacht ( van plant of dier ) dat bemestbare gameten produceert ( eva ) waaruit nakomelingen zich ontwikkelen

 • "Een vrouwelijke erfgenaam"
 • "Vrouwelijke hulstbomen dragen de bessen"
  synoniem:
 • vrouw

2. Characteristic of or peculiar to a woman

 • "Female sensitiveness"
 • "Female suffrage"
  synonym:
 • female
 • ,
 • distaff

2. Kenmerkend voor of eigen aan een vrouw

 • "Vrouwelijke gevoeligheid"
 • "Vrouwelijk kiesrecht"
  synoniem:
 • vrouw
 • ,
 • distaff

3. For or pertaining to or composed of women or girls

 • "The female lead in the play"
 • "A female chorus"
  synonym:
 • female

3. Voor of met betrekking tot of samengesteld uit vrouwen of meisjes

 • "De vrouwelijke hoofdrol in het stuk"
 • "Een vrouwelijk refrein"
  synoniem:
 • vrouw

Examples of using

The boss spoke in a condescending tone when addressing the female staff members.
De baas sprak neerbuigend toen hij de vrouwelijke medewerkers toesprak.
There are more male members than female ones on this website.
Er zijn meer mannelijke dan vrouwelijke leden op deze website.
Is that bird male or female?
Is dat een mannetje of vrouwtje?