Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "favored" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "begunstigd" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Favored

[Gunstig]
/fevərd/

adjective

1. Preferred above all others and treated with partiality

 • "The favored child"
  synonym:
 • favored
 • ,
 • favorite(a)
 • ,
 • favourite(a)
 • ,
 • best-loved
 • ,
 • pet
 • ,
 • preferred
 • ,
 • preferent

1. Boven alle anderen de voorkeur en met partijdigheid behandeld

 • "Het favoriete kind"
  synoniem:
 • favoriet
 • ,
 • favoriet ( a )
 • ,
 • geliefd
 • ,
 • huisdier
 • ,
 • voorkeur
 • ,
 • bij voorkeur

Examples of using

Tom has always favored representative government.
Tom heeft altijd de voorkeur gegeven aan de representatieve regering.
Warm weather favored our picnic.
Warm weer was voorstander van onze picknick.
The weather favored our travel.
Het weer was voorstander van onze reis.