Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "faculty" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "faculteit" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Faculty

[Faculteit]
/fækəlti/

noun

1. One of the inherent cognitive or perceptual powers of the mind

  synonym:
 • faculty
 • ,
 • mental faculty
 • ,
 • module

1. Een van de inherente cognitieve of perceptuele krachten van de geest

  synoniem:
 • faculteit
 • ,
 • mentale faculteit
 • ,
 • module

2. The body of teachers and administrators at a school

 • "The dean addressed the letter to the entire staff of the university"
  synonym:
 • staff
 • ,
 • faculty

2. Het lichaam van leraren en bestuurders op een school

 • "De decaan richtte de brief aan de gehele staf van de universiteit"
  synoniem:
 • personeel
 • ,
 • faculteit

Examples of using

Man is distinguished from all other creatures by the faculty of laughter.
De mens onderscheidt zich van alle andere wezens door het gelach.
Man is different from animals in that he has the faculty of speech.
De mens is anders dan dieren omdat hij de spraakfaculteit heeft.
He was at a loss as to which faculty to choose.
Hij wist niet welke faculteit hij moest kiezen.