Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fabulous" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "fantastisch" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Fabulous

[Fantastisch]
/fæbjələs/

adjective

1. Extremely pleasing

 • "A fabulous vacation"
  synonym:
 • fabulous
 • ,
 • fab

1. Buitengewoon aangenaam

 • "Een fantastische vakantie"
  synoniem:
 • fantastisch

2. Based on or told of in traditional stories

 • Lacking factual basis or historical validity
 • "Mythical centaurs"
 • "The fabulous unicorn"
  synonym:
 • fabulous
 • ,
 • mythic
 • ,
 • mythical
 • ,
 • mythologic
 • ,
 • mythological

2. Gebaseerd op of verteld in traditionele verhalen

 • Gebrek aan feitelijke basis of historische geldigheid
 • "Mythische centauren"
 • "De fantastische eenhoorn"
  synoniem:
 • fantastisch
 • ,
 • mythisch
 • ,
 • mythologisch

3. Barely credible

 • "The fabulous endurance of a marathon runner"
  synonym:
 • fabulous

3. Nauwelijks geloofwaardig

 • "Het fantastische uithoudingsvermogen van een marathonloper"
  synoniem:
 • fantastisch

Examples of using

"What a fabulous creation can a woman be compared with?" "With a triple-headed snake. She speaks one thing, thinks another, and does the third".
"Met wat voor een fantastische creatie kan een vrouw worden vergeleken?" "Met een drievoudige slang. Ze spreekt het ene, denkt het andere en doet het derde".
The unicorn is a fabulous monster.
De eenhoorn is een fantastisch monster.