Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "explorer" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "ontdekkingsreiziger" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Explorer

[Verkenner]
/ɪksplɔrər/

noun

1. Someone who travels into little known regions (especially for some scientific purpose)

  synonym:
 • explorer
 • ,
 • adventurer

1. Iemand die naar weinig bekende regio's reist ( speciaal voor een wetenschappelijk doel )

  synoniem:
 • ontdekkingsreiziger
 • ,
 • avonturier

2. A commercial browser

  synonym:
 • Internet Explorer
 • ,
 • Explorer
 • ,
 • IE

2. Een commerciële browser

  synoniem:
 • Internet Explorer
 • ,
 • Verkenner
 • ,
 • IE

Examples of using

Dora is an explorer.
Dora is een ontdekkingsreiziger.
There was a time when Christopher Columbus challenged another explorer to a duel. The latter, an underhanded chap, did not take ten steps - as dictated by the rules - but two, then turned around to shoot. Unfortunately for him, Columbus hadn't taken any steps at all.
Er was een tijd dat Christopher Columbus een andere ontdekkingsreiziger uitdaagde voor een duel. De laatste, een achterbakse kerel, nam geen tien stappen - zoals voorgeschreven door de regels - maar twee, en draaide zich vervolgens om om te schieten. Helaas voor hem had Columbus helemaal geen stappen ondernomen.
Dora is an explorer.
Dora is een ontdekkingsreiziger.