Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "explode" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "explodeer" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Explode

[Ontploffen]
/ɪksploʊd/

verb

1. Cause to burst with a violent release of energy

 • "We exploded the nuclear bomb"
  synonym:
 • explode
 • ,
 • detonate
 • ,
 • blow up
 • ,
 • set off

1. Oorzaak barstte van een gewelddadige uitstoot van energie

 • "We hebben de atoombom ontploft"
  synoniem:
 • exploderen
 • ,
 • ontploffen
 • ,
 • opblazen
 • ,
 • vertrokken

2. Burst outward, usually with noise

 • "The champagne bottle exploded"
  synonym:
 • explode
 • ,
 • burst

2. Naar buiten barsten, meestal met geluid

 • "De champagnefles explodeerde"
  synoniem:
 • exploderen
 • ,
 • barstte

3. Show a violent emotional reaction

 • "The boss exploded when he heard of the resignation of the secretary"
  synonym:
 • explode

3. Een gewelddadige emotionele reactie laten zien

 • "De baas explodeerde toen hij hoorde van het aftreden van de secretaris"
  synoniem:
 • exploderen

4. Be unleashed

 • Emerge with violence or noise
 • "His anger exploded"
  synonym:
 • explode
 • ,
 • burst forth
 • ,
 • break loose

4. Ontketend worden

 • Tevoorschijn komen met geweld of lawaai
 • "Zijn woede explodeerde"
  synoniem:
 • exploderen
 • ,
 • barstte uit
 • ,
 • losbreken

5. Destroy by exploding

 • "The enemy exploded the bridge"
  synonym:
 • explode

5. Vernietigen door te exploderen

 • "De vijand heeft de brug ontploft"
  synoniem:
 • exploderen

6. Cause to burst as a result of air pressure

 • Of stop consonants like /p/, /t/, and /k/
  synonym:
 • explode

6. Oorzaak van barsten als gevolg van luchtdruk

 • Van stopmedeklinkers zoals / p /, / t / en / k/
  synoniem:
 • exploderen

7. Drive from the stage by noisy disapproval

  synonym:
 • explode

7. Rij van het podium door luidruchtige afkeuring

  synoniem:
 • exploderen

8. Show (a theory or claim) to be baseless, or refute and make obsolete

  synonym:
 • explode

8. ( een theorie of claim ) ongegrond laten zien, weerleggen en verouderd maken

  synoniem:
 • exploderen

9. Burst and release energy as through a violent chemical or physical reaction

 • "The bomb detonated at noon"
 • "The molotov cocktail exploded"
  synonym:
 • detonate
 • ,
 • explode
 • ,
 • blow up

9. Barst en laat energie los door middel van een gewelddadige chemische of fysische reactie

 • "De bom ontplofte 's middags"
 • "De molotov-cocktail explodeerde"
  synoniem:
 • ontploffen
 • ,
 • exploderen
 • ,
 • opblazen

10. Increase rapidly and in an uncontrolled manner

 • "The population of india is exploding"
 • "The island's rodent population irrupted"
  synonym:
 • explode
 • ,
 • irrupt

10. Snel en ongecontroleerd toenemen

 • "De bevolking van india explodeert"
 • "De knaagdierpopulatie van het eiland is verstoord"
  synoniem:
 • exploderen
 • ,
 • irrupt

Examples of using

I saw the car explode.
Ik zag de auto exploderen.
I'd explain it to you, but your brain would explode.
Ik zou het je uitleggen, maar je hersenen zouden exploderen.
I saw the car explode.
Ik zag de auto exploderen.