Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "exhaust" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "uitlaat" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Exhaust

[Uitlaat]
/ɪgzɔst/

noun

1. Gases ejected from an engine as waste products

  synonym:
 • exhaust
 • ,
 • exhaust fumes
 • ,
 • fumes

1. Gassen die als afvalproducten uit een motor zijn uitgestoten

  synoniem:
 • uitlaat
 • ,
 • uitlaatgassen
 • ,
 • dampen

2. System consisting of the parts of an engine through which burned gases or steam are discharged

  synonym:
 • exhaust
 • ,
 • exhaust system

2. Systeem bestaande uit de onderdelen van een motor waardoor verbrande gassen of stoom worden afgevoerd

  synoniem:
 • uitlaat
 • ,
 • uitlaatsysteem

verb

1. Wear out completely

 • "This kind of work exhausts me"
 • "I'm beat"
 • "He was all washed up after the exam"
  synonym:
 • exhaust
 • ,
 • wash up
 • ,
 • beat
 • ,
 • tucker
 • ,
 • tucker out

1. Volledig verslijten

 • "Dit soort werk put me uit"
 • "Ik ben verslagen"
 • "Hij was helemaal aangespoeld na het examen"
  synoniem:
 • uitlaat
 • ,
 • wassen
 • ,
 • verslaan
 • ,
 • tucker
 • ,
 • tucker uit

2. Use up (resources or materials)

 • "This car consumes a lot of gas"
 • "We exhausted our savings"
 • "They run through 20 bottles of wine a week"
  synonym:
 • consume
 • ,
 • eat up
 • ,
 • use up
 • ,
 • eat
 • ,
 • deplete
 • ,
 • exhaust
 • ,
 • run through
 • ,
 • wipe out

2. Gebruik ( bronnen of materialen )

 • "Deze auto verbruikt veel gas"
 • "We hebben ons spaargeld uitgeput"
 • "Ze lopen door 20 flessen wijn per week"
  synoniem:
 • consumeren
 • ,
 • opeten
 • ,
 • opgebruiken
 • ,
 • eten
 • ,
 • uitputten
 • ,
 • uitlaat
 • ,
 • doorlopen
 • ,
 • wegvagen

3. Deplete

 • "Exhaust one's savings"
 • "We quickly played out our strength"
  synonym:
 • run down
 • ,
 • exhaust
 • ,
 • play out
 • ,
 • sap
 • ,
 • tire

3. Uitputten

 • "Uitlaat je spaargeld"
 • "We hebben snel onze kracht uitgespeeld"
  synoniem:
 • naar beneden rennen
 • ,
 • uitlaat
 • ,
 • spelen
 • ,
 • sap
 • ,
 • band

4. Use up the whole supply of

 • "We have exhausted the food supplies"
  synonym:
 • exhaust

4. Gebruik de hele voorraad van

 • "We hebben de voedselvoorraden uitgeput"
  synoniem:
 • uitlaat

5. Eliminate (a substance)

 • "Combustion products are exhausted in the engine"
 • "The plant releases a gas"
  synonym:
 • exhaust
 • ,
 • discharge
 • ,
 • expel
 • ,
 • eject
 • ,
 • release

5. Elimineer ( een stof )

 • "Verbrandingsproducten zijn uitgeput in de motor"
 • "De installatie geeft gas af"
  synoniem:
 • uitlaat
 • ,
 • kwijting
 • ,
 • verdrijven
 • ,
 • uitwerpen
 • ,
 • vrijgeven

Examples of using

We could smell the exhaust.
We konden de uitlaat ruiken.
I'll have to get a new exhaust pipe for the car.
Ik moet een nieuwe uitlaatpijp voor de auto halen.
The control of exhaust gas is especially needed in big cities.
De controle van uitlaatgas is vooral nodig in grote steden.