Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "exclude" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "uitsluiten" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Exclude

[uitsluiten]
/ɪksklud/

verb

1. Prevent from being included or considered or accepted

 • "The bad results were excluded from the report"
 • "Leave off the top piece"
  synonym:
 • exclude
 • ,
 • except
 • ,
 • leave out
 • ,
 • leave off
 • ,
 • omit
 • ,
 • take out

1. Voorkomen dat ze worden opgenomen of overwogen of geaccepteerd

 • "De slechte resultaten zijn uitgesloten van het rapport"
 • "Laat het bovenste stuk weg"
  synoniem:
 • uitsluiten
 • ,
 • behalve
 • ,
 • weglaten
 • ,
 • vertrekken
 • ,
 • eruit halen

2. Prevent from entering

 • Shut out
 • "The trees were shutting out all sunlight"
 • "This policy excludes people who have a criminal record from entering the country"
  synonym:
 • exclude
 • ,
 • keep out
 • ,
 • shut out
 • ,
 • shut

2. Voorkomen dat u binnenkomt

 • Buitensluiten
 • "De bomen sloten al het zonlicht uit"
 • "Dit beleid sluit mensen met een strafblad uit om het land binnen te komen"
  synoniem:
 • uitsluiten
 • ,
 • buiten houden
 • ,
 • buitensluiten
 • ,
 • hou je mond

3. Lack or fail to include

 • "The cost for the trip excludes food and beverages"
  synonym:
 • exclude

3. Ontbreken of niet opnemen

 • "De kosten voor de reis zijn exclusief eten en drinken"
  synoniem:
 • uitsluiten

4. Prevent from entering

 • Keep out
 • "He was barred from membership in the club"
  synonym:
 • bar
 • ,
 • debar
 • ,
 • exclude

4. Voorkomen dat u binnenkomt

 • Buiten houden
 • "Hij werd uitgesloten van lidmaatschap van de club"
  synoniem:
 • bar
 • ,
 • debar
 • ,
 • uitsluiten

5. Put out or expel from a place

 • "The unruly student was excluded from the game"
  synonym:
 • eject
 • ,
 • chuck out
 • ,
 • exclude
 • ,
 • turf out
 • ,
 • boot out
 • ,
 • turn out

5. Uitzetten of verdrijven van een plaats

 • "De weerbarstige student werd uitgesloten van het spel"
  synoniem:
 • uitwerpen
 • ,
 • weggooien
 • ,
 • uitsluiten
 • ,
 • gras uit
 • ,
 • opstarten
 • ,
 • blijken te zijn