Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "excitement" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "opwinding" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Excitement

[Opwinding]
/ɪksaɪtmənt/

noun

1. The feeling of lively and cheerful joy

 • "He could hardly conceal his excitement when she agreed"
  synonym:
 • exhilaration
 • ,
 • excitement

1. Het gevoel van levendige en vrolijke vreugde

 • "Hij kon zijn opwinding nauwelijks verbergen toen ze ermee instemde"
  synoniem:
 • opwinding

2. The state of being emotionally aroused and worked up

 • "His face was flushed with excitement and his hands trembled"
 • "He tried to calm those who were in a state of extreme inflammation"
  synonym:
 • excitement
 • ,
 • excitation
 • ,
 • inflammation
 • ,
 • fervor
 • ,
 • fervour

2. De staat van emotioneel opgewonden en opgewonden zijn

 • "Zijn gezicht was rood van opwinding en zijn handen trilden"
 • "Hij probeerde degenen te kalmeren die in een staat van extreme ontsteking verkeerden"
  synoniem:
 • opwinding
 • ,
 • excitatie
 • ,
 • ontsteking
 • ,
 • ijver

3. Something that agitates and arouses

 • "He looked forward to the excitements of the day"
  synonym:
 • excitation
 • ,
 • excitement

3. Iets dat opwindt en opwekt

 • "Hij keek uit naar de opwinding van de dag"
  synoniem:
 • excitatie
 • ,
 • opwinding

4. Disturbance usually in protest

  synonym:
 • agitation
 • ,
 • excitement
 • ,
 • turmoil
 • ,
 • upheaval
 • ,
 • hullabaloo

4. Verstoring meestal uit protest

  synoniem:
 • agitatie
 • ,
 • opwinding
 • ,
 • onrust
 • ,
 • hullabaloo

Examples of using

Tom could barely conceal his excitement.
Tom kon zijn opwinding nauwelijks verbergen.
What's all the excitement about?
Waar gaat alle opwinding over?
The audience buzzed with excitement.
Het publiek zoemde van opwinding.