Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "evoke" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "evoke" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Evoke

[Evoceren]
/ɪvoʊk/

verb

1. Call forth (emotions, feelings, and responses)

 • "Arouse pity"
 • "Raise a smile"
 • "Evoke sympathy"
  synonym:
 • arouse
 • ,
 • elicit
 • ,
 • enkindle
 • ,
 • kindle
 • ,
 • evoke
 • ,
 • fire
 • ,
 • raise
 • ,
 • provoke

1. Roep ( emoties, gevoelens en reacties ) op

 • "Pest jammer"
 • "Lach een glimlach op"
 • "Oproepen van sympathie"
  synoniem:
 • wakker
 • ,
 • expliciet
 • ,
 • enkindle
 • ,
 • kindle
 • ,
 • oproepen
 • ,
 • vuur
 • ,
 • verhogen
 • ,
 • provoceren

2. Evoke or provoke to appear or occur

 • "Her behavior provoked a quarrel between the couple"
  synonym:
 • provoke
 • ,
 • evoke
 • ,
 • call forth
 • ,
 • kick up

2. Oproepen of provoceren om te verschijnen of te gebeuren

 • "Haar gedrag veroorzaakte een ruzie tussen het paar"
  synoniem:
 • provoceren
 • ,
 • oproepen
 • ,
 • roep
 • ,
 • schoppen

3. Deduce (a principle) or construe (a meaning)

 • "We drew out some interesting linguistic data from the native informant"
  synonym:
 • educe
 • ,
 • evoke
 • ,
 • elicit
 • ,
 • extract
 • ,
 • draw out

3. Leid ( een principe ) of interpreteer ( a wat ) betekent

 • "We hebben een aantal interessante taalgegevens van de inheemse informant opgesteld"
  synoniem:
 • educe
 • ,
 • oproepen
 • ,
 • expliciet
 • ,
 • extract
 • ,
 • tekenen

4. Summon into action or bring into existence, often as if by magic

 • "Raise the specter of unemployment"
 • "He conjured wild birds in the air"
 • "Call down the spirits from the mountain"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • conjure
 • ,
 • conjure up
 • ,
 • invoke
 • ,
 • evoke
 • ,
 • stir
 • ,
 • call down
 • ,
 • arouse
 • ,
 • bring up
 • ,
 • put forward
 • ,
 • call forth

4. In actie komen of tot stand brengen, vaak als bij toverslag

 • "Verhogen het spookbeeld van werkloosheid"
 • "Hij toverde wilde vogels in de lucht"
 • "Roep de geesten van de berg af"
  synoniem:
 • verhogen
 • ,
 • toveren
 • ,
 • aanroepen
 • ,
 • oproepen
 • ,
 • roeren
 • ,
 • bellen
 • ,
 • wakker
 • ,
 • ter sprake brengen
 • ,
 • naar voren gebracht
 • ,
 • roep

5. Call to mind

 • "This remark evoked sadness"
  synonym:
 • suggest
 • ,
 • evoke
 • ,
 • paint a picture

5. Denk aan

 • "Deze opmerking riep verdriet op"
  synoniem:
 • suggereren
 • ,
 • oproepen
 • ,
 • schilder een foto