Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "equitable" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "billijk" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Equitable

[Billijk]
/ɛkwətəbəl/

adjective

1. Fair to all parties as dictated by reason and conscience

 • "Equitable treatment of all citizens"
 • "An equitable distribution of gifts among the children"
  synonym:
 • equitable
 • ,
 • just

1. Eerlijk voor alle partijen zoals voorgeschreven door rede en geweten

 • "Billijke behandeling van alle burgers"
 • "Een rechtvaardige verdeling van geschenken onder de kinderen"
  synoniem:
 • billijk
 • ,
 • gewoon