Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "equilibrium" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "evenwicht" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Equilibrium

[Evenwicht]
/ikwəlɪbriəm/

noun

1. A stable situation in which forces cancel one another

  synonym:
 • equilibrium

1. Een stabiele situatie waarin krachten elkaar opheffen

  synoniem:
 • evenwicht

2. A chemical reaction and its reverse proceed at equal rates

  synonym:
 • chemical equilibrium
 • ,
 • equilibrium

2. Een chemische reactie en het omgekeerde ervan gaan in gelijke mate te werk

  synoniem:
 • chemisch evenwicht
 • ,
 • evenwicht

3. Equality of distribution

  synonym:
 • balance
 • ,
 • equilibrium
 • ,
 • equipoise
 • ,
 • counterbalance

3. Gelijkheid van distributie

  synoniem:
 • balans
 • ,
 • evenwicht
 • ,
 • equipoise
 • ,
 • tegenwicht

4. A sensory system located in structures of the inner ear that registers the orientation of the head

  synonym:
 • equilibrium
 • ,
 • labyrinthine sense
 • ,
 • vestibular sense
 • ,
 • sense of balance
 • ,
 • sense of equilibrium

4. Een sensorisch systeem in structuren van het binnenoor dat de oriëntatie van het hoofd registreert

  synoniem:
 • evenwicht
 • ,
 • labyrintische zin
 • ,
 • vestibulaire zin
 • ,
 • gevoel voor evenwicht
 • ,
 • gevoel van evenwicht