Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "entirely" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "volledig" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Entirely

[Geheel]
/ɪntaɪərli/

adverb

1. To a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly')

 • "He was wholly convinced"
 • "Entirely satisfied with the meal"
 • "It was completely different from what we expected"
 • "Was completely at fault"
 • "A totally new situation"
 • "The directions were all wrong"
 • "It was not altogether her fault"
 • "An altogether new approach"
 • "A whole new idea"
  synonym:
 • wholly
 • ,
 • entirely
 • ,
 • completely
 • ,
 • totally
 • ,
 • all
 • ,
 • altogether
 • ,
 • whole

1. In volledige mate of in volledige of volledige mate wordt ( `heel 'vaak informeel gebruikt voor` geheel ')

 • "Hij was er helemaal van overtuigd"
 • "Volledig tevreden met de maaltijd"
 • "Het was totaal anders dan we hadden verwacht"
 • "Was volledig fout"
 • "Een totaal nieuwe situatie"
 • "De aanwijzingen waren helemaal verkeerd"
 • "Het was niet helemaal haar schuld"
 • "Een geheel nieuwe aanpak"
 • "Een heel nieuw idee"
  synoniem:
 • geheel
 • ,
 • helemaal
 • ,
 • allemaal
 • ,
 • heel

2. Without any others being included or involved

 • "Was entirely to blame"
 • "A school devoted entirely to the needs of problem children"
 • "He works for mr. smith exclusively"
 • "Did it solely for money"
 • "The burden of proof rests on the prosecution alone"
 • "A privilege granted only to him"
  synonym:
 • entirely
 • ,
 • exclusively
 • ,
 • solely
 • ,
 • alone
 • ,
 • only

2. Zonder dat er anderen bij betrokken of betrokken zijn

 • "Was helemaal de schuld"
 • "Een school die volledig is gewijd aan de behoeften van probleemkinderen"
 • "Hij werkt uitsluitend voor mr. smith"
 • "Deed het alleen voor geld"
 • "De bewijslast berust alleen op de vervolging"
 • "Een voorrecht dat alleen aan hem is verleend"
  synoniem:
 • helemaal
 • ,
 • uitsluitend
 • ,
 • alleen

Examples of using

I actually voted that I'm not a perfectionist, though. I have some of the signs on the list to a high degree but not entirely motivated by perfection.
Ik heb eigenlijk gestemd dat ik geen perfectionist ben. Ik heb een aantal van de tekens op de lijst in hoge mate, maar niet helemaal gemotiveerd door perfectie.
But that's another story entirely.
Maar dat is helemaal een ander verhaal.
The outcome depends entirely on your own efforts.
De uitkomst hangt volledig af van uw eigen inspanningen.