Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "enlightened" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "verlicht" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Enlightened

[Verlicht]
/ɛnlaɪtənd/

noun

1. People who have been introduced to the mysteries of some field or activity

 • "It is very familiar to the initiate"
  synonym:
 • initiate
 • ,
 • enlightened

1. Mensen die kennis hebben gemaakt met de mysteries van een bepaald veld of activiteit

 • "Het is heel bekend bij de ingewijde"
  synoniem:
 • initiëren
 • ,
 • verlicht

adjective

1. Having knowledge and spiritual insight

  synonym:
 • enlightened

1. Kennis en spiritueel inzicht hebben

  synoniem:
 • verlicht

2. Characterized by full comprehension of the problem involved

 • "An educated guess"
 • "An enlightened electorate"
  synonym:
 • educated
 • ,
 • enlightened

2. Gekenmerkt door volledig begrip van het betrokken probleem

 • "Een goed opgeleide gok"
 • "Een verlicht electoraat"
  synoniem:
 • opgeleid
 • ,
 • verlicht