Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "enjoy" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "genieten" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Enjoy

[Geniet ervan]
/ɛnʤɔɪ/

verb

1. Derive or receive pleasure from

 • Get enjoyment from
 • Take pleasure in
 • "She relished her fame and basked in her glory"
  synonym:
 • enjoy
 • ,
 • bask
 • ,
 • relish
 • ,
 • savor
 • ,
 • savour

1. Plezier belichten of ontvangen

 • Genieten van
 • Geniet ervan
 • "Ze genoot van haar roem en koesterde zich in haar glorie"
  synoniem:
 • genieten
 • ,
 • koest

2. Have benefit from

 • "Enjoy privileges"
  synonym:
 • enjoy

2. Profiteren

 • "Geniet van privileges"
  synoniem:
 • genieten

3. Get pleasure from

 • "I love cooking"
  synonym:
 • love
 • ,
 • enjoy

3. Plezier van

 • "Ik hou van koken"
  synoniem:
 • liefde
 • ,
 • genieten

4. Have for one's benefit

 • "The industry enjoyed a boom"
  synonym:
 • enjoy

4. Hebben voor je voordeel

 • "De industrie kende een hausse"
  synoniem:
 • genieten

5. Take delight in

 • "He delights in his granddaughter"
  synonym:
 • delight
 • ,
 • enjoy
 • ,
 • revel

5. Geniet ervan

 • "Hij geniet van zijn kleindochter"
  synoniem:
 • genot
 • ,
 • genieten

Examples of using

I hope you enjoy reading this book as much as I enjoyed writing it.
Ik hoop dat je dit boek net zo leuk vindt als ik het graag schreef.
We enjoy the quiet of the country.
We genieten van de rust van het land.
Did you enjoy the performance?
Heb je genoten van de voorstelling?