Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "engaged" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "betrokken" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Engaged

[Betrokken]
/ɛngeʤd/

adjective

1. Having ones attention or mind or energy engaged

 • "She keeps herself fully occupied with volunteer activities"
 • "Deeply engaged in conversation"
  synonym:
 • engaged
 • ,
 • occupied

1. Aandacht of geest of energie hebben

 • "Ze houdt zich volledig bezig met vrijwilligersactiviteiten"
 • "Diep in gesprek"
  synoniem:
 • verloofd
 • ,
 • bezet

2. Involved in military hostilities

 • "The desperately engaged ships continued the fight"
  synonym:
 • engaged

2. Betrokken bij militaire vijandelijkheden

 • "De wanhopig geëngageerde schepen zetten de strijd voort"
  synoniem:
 • verloofd

3. Reserved in advance

  synonym:
 • booked
 • ,
 • engaged
 • ,
 • set-aside(p)

3. Vooraf gereserveerd

  synoniem:
 • geboekt
 • ,
 • verloofd
 • ,
 • braaklegging ( p )

4. (of facilities such as telephones or lavatories) unavailable for use by anyone else or indicating unavailability

 • (`engaged' is a british term for a busy telephone line)
 • "Her line is busy"
 • "Receptionists' telephones are always engaged"
 • "The lavatory is in use"
 • "Kept getting a busy signal"
  synonym:
 • busy
 • ,
 • engaged
 • ,
 • in use(p)

4. ( van faciliteiten zoals telefoons of toiletten ) die niet beschikbaar zijn voor gebruik door iemand anders of die niet beschikbaar zijn

 • ( `betrokken 'is een britse term voor een drukke telefoonlijn )
 • "Haar lijn is bezet"
 • "Telefoons van receptionisten zijn altijd ingeschakeld"
 • "Het toilet is in gebruik"
 • "Behouden een druk signaal te krijgen"
  synoniem:
 • druk
 • ,
 • verloofd
 • ,
 • in gebruik ( p )

5. (used of toothed parts or gears) interlocked and interacting

 • "The gears are engaged"
 • "Meshed gears"
 • "Intermeshed twin rotors"
  synonym:
 • engaged
 • ,
 • meshed
 • ,
 • intermeshed

5. ( gebruikt van tanddelen of tandwielen ) vergrendeld en interactief

 • "De versnellingen zijn ingeschakeld"
 • "Gaas"
 • "Geïnteresseerde dubbele rotoren"
  synoniem:
 • verloofd
 • ,
 • betoverd
 • ,
 • verweven

6. Having services contracted for

 • "The carpenter engaged (or employed) for the job is sick"
  synonym:
 • engaged

6. Diensten laten contracteren

 • "De timmerman ingeschakeld ( of in dienst ) voor de baan is ziek"
  synoniem:
 • verloofd

7. Built against or attached to a wall

 • "Engaged columns"
  synonym:
 • engaged

7. Gebouwd tegen of bevestigd aan een muur

 • "Behandelde kolommen"
  synoniem:
 • verloofd

Examples of using

Tom was engaged to Mary.
Tom was verloofd met Mary.
How long have Tom and Mary been engaged?
Hoe lang zijn Tom en Mary verloofd?
Tom has been engaged in politics for years.
Tom houdt zich al jaren bezig met politiek.