Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "energy" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "energie" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Energy

[Energie]
/ɛnərʤi/

noun

1. (physics) a thermodynamic quantity equivalent to the capacity of a physical system to do work

 • The units of energy are joules or ergs
 • "Energy can take a wide variety of forms"
  synonym:
 • energy
 • ,
 • free energy

1. ( fysica ) een thermodynamische grootheid die gelijk is aan het vermogen van een fysiek systeem om te werken

 • De energie-eenheden zijn joules of ergs
 • "Energie kan een grote verscheidenheid aan vormen aannemen"
  synoniem:
 • energie
 • ,
 • gratis energie

2. Forceful exertion

 • "He plays tennis with great energy"
 • "He's full of zip"
  synonym:
 • energy
 • ,
 • vigor
 • ,
 • vigour
 • ,
 • zip

2. Krachtige inspanning

 • "Hij speelt tennis met veel energie"
 • "Hij zit vol met rits"
  synoniem:
 • energie
 • ,
 • kracht
 • ,
 • rits

3. Enterprising or ambitious drive

 • "Europeans often laugh at american energy"
  synonym:
 • energy
 • ,
 • push
 • ,
 • get-up-and-go

3. Ondernemende of ambitieuze drive

 • "Europeanen lachen vaak om amerikaanse energie"
  synoniem:
 • energie
 • ,
 • duwen
 • ,
 • opstaan

4. An imaginative lively style (especially style of writing)

 • "His writing conveys great energy"
 • "A remarkable muscularity of style"
  synonym:
 • energy
 • ,
 • muscularity
 • ,
 • vigor
 • ,
 • vigour
 • ,
 • vim

4. Een fantasierijke levendige stijl ( vooral schrijfstijl )

 • "Zijn schrijven brengt veel energie met zich mee"
 • "Een opmerkelijke stijlspier"
  synoniem:
 • energie
 • ,
 • gespierdheid
 • ,
 • kracht
 • ,
 • vim

5. A healthy capacity for vigorous activity

 • "Jogging works off my excess energy"
 • "He seemed full of vim and vigor"
  synonym:
 • energy
 • ,
 • vim
 • ,
 • vitality

5. Een gezond vermogen tot krachtige activiteit

 • "Joggen werkt met mijn overtollige energie"
 • "Hij leek vol vim en kracht"
  synoniem:
 • energie
 • ,
 • vim
 • ,
 • vitaliteit

6. Any source of usable power

 • "The doe is responsible for maintaining the energy policy"
  synonym:
 • energy

6. Elke bron van bruikbare kracht

 • "De doe is verantwoordelijk voor het handhaven van het energiebeleid"
  synoniem:
 • energie

7. The federal department responsible for maintaining a national energy policy of the united states

 • Created in 1977
  synonym:
 • Department of Energy
 • ,
 • Energy Department
 • ,
 • Energy
 • ,
 • DOE

7. De federale afdeling die verantwoordelijk is voor het handhaven van een nationaal energiebeleid van de verenigde staten

 • Gemaakt in 1977
  synoniem:
 • Ministerie van Energie
 • ,
 • Energieafdeling
 • ,
 • Energie
 • ,
 • DOE

Examples of using

The sun is our most important source of energy.
De zon is onze belangrijkste energiebron.
If you eat three square meals a day, your body will have the energy it needs.
Als je drie vierkante maaltijden per dag eet, heeft je lichaam de energie die het nodig heeft.
The atomic energy is expensive and dangerous.
De atoomenergie is duur en gevaarlijk.