Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "eminent" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "eminent" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Eminent

[Eminent]
/ɛmənənt/

adjective

1. Standing above others in quality or position

 • "People in high places"
 • "The high priest"
 • "Eminent members of the community"
  synonym:
 • eminent
 • ,
 • high

1. Boven anderen staan in kwaliteit of positie

 • "Mensen op hoge plaatsen"
 • "De hogepriester"
 • "Eminente leden van de gemeenschap"
  synoniem:
 • eminent
 • ,
 • hoog

2. Of imposing height

 • Especially standing out above others
 • "An eminent peak"
 • "Lofty mountains"
 • "The soaring spires of the cathedral"
 • "Towering icebergs"
  synonym:
 • eminent
 • ,
 • lofty
 • ,
 • soaring
 • ,
 • towering

2. Van imposante hoogte

 • Vooral boven anderen uitstallen
 • "Een eminente piek"
 • "Zachte bergen"
 • "De stijgende torenspitsen van de kathedraal"
 • "Torkende ijsbergen"
  synoniem:
 • eminent
 • ,
 • verheven
 • ,
 • zwevend
 • ,
 • torenhoog

Examples of using

Mr Smith is an eminent violinist.
Mr Smith is een eminente violist.
The monument was erected in honor of the eminent philosopher.
Het monument is opgericht ter ere van de eminente filosoof.