Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "elimination" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "eliminatie" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Elimination

[Eliminatie]
/ɪlɪməneʃən/

noun

1. The act of removing or getting rid of something

  synonym:
 • elimination
 • ,
 • riddance

1. Het verwijderen of verwijderen van iets

  synoniem:
 • eliminatie
 • ,
 • riddance

2. The bodily process of discharging waste matter

  synonym:
 • elimination
 • ,
 • evacuation
 • ,
 • excretion
 • ,
 • excreting
 • ,
 • voiding

2. Het lichamelijke proces van het lozen van afvalstoffen

  synoniem:
 • eliminatie
 • ,
 • evacuatie
 • ,
 • uitscheiding
 • ,
 • uitscheuren
 • ,
 • nietig verklaren

3. Analysis of a problem into alternative possibilities followed by the systematic rejection of unacceptable alternatives

  synonym:
 • elimination
 • ,
 • reasoning by elimination

3. Analyse van een probleem in alternatieve mogelijkheden gevolgd door de systematische afwijzing van onaanvaardbare alternatieven

  synoniem:
 • eliminatie
 • ,
 • redenering door eliminatie

4. The act of removing an unknown mathematical quantity by combining equations

  synonym:
 • elimination

4. Het verwijderen van een onbekende wiskundige grootheid door vergelijkingen te combineren

  synoniem:
 • eliminatie

5. The murder of a competitor

  synonym:
 • elimination
 • ,
 • liquidation

5. De moord op een concurrent

  synoniem:
 • eliminatie
 • ,
 • vereffening