Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "electrical" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "elektrisch" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Electrical

[Elektrisch]
/ɪlɛktrɪkəl/

adjective

1. Relating to or concerned with electricity

 • "An electrical engineer"
 • "Electrical and mechanical engineering industries"
  synonym:
 • electrical

1. Met betrekking tot of betrokken bij elektriciteit

 • "Een elektrotechnisch ingenieur"
 • "Elektrische en machinebouwindustrieën"
  synoniem:
 • elektrisch

2. Using or providing or producing or transmitting or operated by electricity

 • "Electric current"
 • "Electric wiring"
 • "Electrical appliances"
 • "An electrical storm"
  synonym:
 • electric
 • ,
 • electrical

2. Het gebruik of leveren of produceren of verzenden of exploiteren van elektriciteit

 • "Elektrische stroom"
 • "Elektrische bedrading"
 • "Elektrische apparaten"
 • "Een elektrische storm"
  synoniem:
 • elektrisch

Examples of using

Is the electrical equipment grounded?
Is de elektrische apparatuur geaard?
We need an electrical engineer for this job.
We hebben een elektrotechnisch ingenieur nodig voor deze klus.
In her job, she designs electrical circuits.
In haar werk ontwerpt ze elektrische circuits.