Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "eject" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "eject" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Eject

[Uitwerpen]
/ɪʤɛkt/

verb

1. Put out or expel from a place

 • "The unruly student was excluded from the game"
  synonym:
 • eject
 • ,
 • chuck out
 • ,
 • exclude
 • ,
 • turf out
 • ,
 • boot out
 • ,
 • turn out

1. Uitzetten of verdrijven van een plaats

 • "De weerbarstige student werd uitgesloten van het spel"
  synoniem:
 • uitwerpen
 • ,
 • weggooien
 • ,
 • uitsluiten
 • ,
 • gras uit
 • ,
 • opstarten
 • ,
 • blijken te zijn

2. Eliminate (a substance)

 • "Combustion products are exhausted in the engine"
 • "The plant releases a gas"
  synonym:
 • exhaust
 • ,
 • discharge
 • ,
 • expel
 • ,
 • eject
 • ,
 • release

2. Elimineer ( een stof )

 • "Verbrandingsproducten zijn uitgeput in de motor"
 • "De installatie geeft gas af"
  synoniem:
 • uitlaat
 • ,
 • kwijting
 • ,
 • verdrijven
 • ,
 • uitwerpen
 • ,
 • vrijgeven

3. Leave an aircraft rapidly, using an ejection seat or capsule

  synonym:
 • eject

3. Laat een vliegtuig snel achter met een schietstoel of capsule

  synoniem:
 • uitwerpen

4. Cause to come out in a squirt

 • "The boy squirted water at his little sister"
  synonym:
 • squirt
 • ,
 • force out
 • ,
 • squeeze out
 • ,
 • eject

4. Oorzaak om uit te komen in een spuit

 • "De jongen spoot water naar zijn kleine zusje"
  synoniem:
 • spuiten
 • ,
 • dwingen
 • ,
 • uitknijpen
 • ,
 • uitwerpen