Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dusty" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "stoffig" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Dusty

[Stoffig]
/dəsti/

adjective

1. Covered with a layer of dust

 • "A dusty pile of books"
  synonym:
 • dusty
 • ,
 • dust-covered

1. Bedekt met een laag stof

 • "Een stoffige stapel boeken"
  synoniem:
 • stoffig
 • ,
 • met stof bedekt

2. Lacking originality or spontaneity

 • No longer new
 • "Moth-eaten theories about race"
 • "Stale news"
  synonym:
 • cold
 • ,
 • stale
 • ,
 • dusty
 • ,
 • moth-eaten

2. Originaliteit of spontaniteit missen

 • Niet meer nieuw
 • "Motten opgegeten theorieën over ras"
 • "Verloren nieuws"
  synoniem:
 • koud
 • ,
 • muf
 • ,
 • stoffig
 • ,
 • motten opgegeten

Examples of using

The furniture was dusty.
Het meubilair was stoffig.
All men dream, but not equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their minds, wake in the day to find that it was vanity: but the dreamers of the day are dangerous men, for they may act on their dreams with open eyes, to make them possible.
Alle mannen dromen, maar niet even. Degenen die 's nachts dromen in de stoffige uithoeken van hun geest, worden overdag wakker om te ontdekken dat het ijdelheid was: maar de dromers van de dag zijn gevaarlijke mannen, want ze kunnen met open ogen op hun dromen reageren, om ze mogelijk te maken.
I like walking on dusty and rocky trails.
Ik loop graag op stoffige en rotsachtige paden.