Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "duplicate" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "dupliceren" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Duplicate

[Duplicaat]
/dupləkət/

noun

1. Something additional of the same kind

 • "He always carried extras in case of an emergency"
  synonym:
 • extra
 • ,
 • duplicate

1. Iets extra's van dezelfde soort

 • "Hij droeg altijd extra's in geval van nood"
  synoniem:
 • extra
 • ,
 • duplicaat

2. A copy that corresponds to an original exactly

 • "He made a duplicate for the files"
  synonym:
 • duplicate
 • ,
 • duplication

2. Een kopie die exact overeenkomt met een origineel

 • "Hij heeft een duplicaat gemaakt voor de bestanden"
  synoniem:
 • duplicaat
 • ,
 • duplicatie

verb

1. Make or do or perform again

 • "He could never replicate his brilliant performance of the magic trick"
  synonym:
 • duplicate
 • ,
 • reduplicate
 • ,
 • double
 • ,
 • repeat
 • ,
 • replicate

1. Maken of doen of opnieuw uitvoeren

 • "Hij kon zijn briljante uitvoering van de goocheltruc nooit repliceren"
  synoniem:
 • duplicaat
 • ,
 • reduplicaat
 • ,
 • dubbel
 • ,
 • herhalen
 • ,
 • repliceren

2. Duplicate or match

 • "The polished surface twinned his face and chest in reverse"
  synonym:
 • twin
 • ,
 • duplicate
 • ,
 • parallel

2. Duplicaat of match

 • "Het gepolijste oppervlak verbroederde zijn gezicht en borst in omgekeerde volgorde"
  synoniem:
 • tweeling
 • ,
 • duplicaat
 • ,
 • parallel

3. Make a duplicate or duplicates of

 • "Could you please duplicate this letter for me?"
  synonym:
 • duplicate

3. Maak een duplicaat of duplicaten van

 • "Kun je deze brief voor mij dupliceren?"
  synoniem:
 • duplicaat

4. Increase twofold

 • "The population doubled within 50 years"
  synonym:
 • double
 • ,
 • duplicate

4. Dubbelvoudig

 • "De bevolking is binnen 50 jaar verdubbeld"
  synoniem:
 • dubbel
 • ,
 • duplicaat

adjective

1. Identically copied from an original

 • "A duplicate key"
  synonym:
 • duplicate

1. Identiek gekopieerd van een origineel

 • "Een dubbele sleutel"
  synoniem:
 • duplicaat

2. Being two identical

  synonym:
 • duplicate
 • ,
 • matching
 • ,
 • twin(a)
 • ,
 • twinned

2. Zijnde twee identiek

  synoniem:
 • duplicaat
 • ,
 • matchen
 • ,
 • twin ( a )
 • ,
 • tweeling