Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "driving" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "rijden" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Driving

[Rijden]
/draɪvɪŋ/

noun

1. Hitting a golf ball off of a tee with a driver

 • "He sliced his drive out of bounds"
  synonym:
 • drive
 • ,
 • driving

1. Een golfbal van een t-shirt slaan met een chauffeur

 • "Hij sneed zijn drive buiten de perken"
  synoniem:
 • rijden

2. The act of controlling and steering the movement of a vehicle or animal

  synonym:
 • driving

2. Het besturen en sturen van de beweging van een voertuig of dier

  synoniem:
 • rijden

adjective

1. Having the power of driving or impelling

 • "A driving personal ambition"
 • "The driving force was his innate enthusiasm"
 • "An impulsive force"
  synonym:
 • driving
 • ,
 • impulsive

1. De kracht hebben van autorijden of verdrijven

 • "Een sturende persoonlijke ambitie"
 • "De drijvende kracht was zijn aangeboren enthousiasme"
 • "Een impulsieve kracht"
  synoniem:
 • rijden
 • ,
 • impulsief

2. Acting with vigor

 • "Responsibility turned the spoiled playboy into a driving young executive"
  synonym:
 • driving

2. Krachtig handelen

 • "Verantwoordelijkheid veranderde de verwende playboy in een rijdende jonge leidinggevende"
  synoniem:
 • rijden

Examples of using

Tom is driving to the hospital.
Tom rijdt naar het ziekenhuis.
I saw Tom driving down the street.
Ik zag Tom over straat rijden.
He was driving a new red convertible.
Hij reed in een nieuwe rode cabriolet.