Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dress" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "jurk" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Dress

[Jurk]
/drɛs/

noun

1. A one-piece garment for a woman

 • Has skirt and bodice
  synonym:
 • dress
 • ,
 • frock

1. Een eendelig kledingstuk voor een vrouw

 • Heeft rok en lijfje
  synoniem:
 • jurk

2. Clothing of a distinctive style or for a particular occasion

 • "Formal attire"
 • "Battle dress"
  synonym:
 • attire
 • ,
 • garb
 • ,
 • dress

2. Kleding in een onderscheidende stijl of voor een bepaalde gelegenheid

 • "Formele kleding"
 • "Gevechtsjurk"
  synoniem:
 • kleding
 • ,
 • gewaad
 • ,
 • jurk

3. Clothing in general

 • "She was refined in her choice of apparel"
 • "He always bought his clothes at the same store"
 • "Fastidious about his dress"
  synonym:
 • apparel
 • ,
 • wearing apparel
 • ,
 • dress
 • ,
 • clothes

3. Kleding in het algemeen

 • "Ze was verfijnd in haar kledingkeuze"
 • "Hij kocht altijd zijn kleren in dezelfde winkel"
 • "Snel over zijn jurk"
  synoniem:
 • kleding
 • ,
 • kleding dragen
 • ,
 • jurk

verb

1. Put on clothes

 • "We had to dress quickly"
 • "Dress the patient"
 • "Can the child dress by herself?"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • get dressed

1. Kleren aantrekken

 • "We moesten ons snel kleden"
 • "Kleed de patiënt aan"
 • "Kan het kind zich alleen kleden?"
  synoniem:
 • jurk
 • ,
 • aankleden

2. Provide with clothes or put clothes on

 • "Parents must feed and dress their child"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • clothe
 • ,
 • enclothe
 • ,
 • garb
 • ,
 • raiment
 • ,
 • tog
 • ,
 • garment
 • ,
 • habilitate
 • ,
 • fit out
 • ,
 • apparel

2. Zorgen voor kleding of kleding aantrekken

 • "Ouders moeten hun kind voeden en aankleden"
  synoniem:
 • jurk
 • ,
 • kleedt
 • ,
 • omsluiten
 • ,
 • gewaad
 • ,
 • kleding
 • ,
 • tog
 • ,
 • kledingstuk
 • ,
 • bewonen
 • ,
 • passen uit

3. Put a finish on

 • "Dress the surface smooth"
  synonym:
 • dress

3. Zet een finish op

 • "Kleed het oppervlak glad aan"
  synoniem:
 • jurk

4. Dress in a certain manner

 • "She dresses in the latest paris fashion"
 • "He dressed up in a suit and tie"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • dress up

4. Kleed je op een bepaalde manier

 • "Ze kleedt zich op de nieuwste parijse mode"
 • "Hij verkleedde zich in een pak en stropdas"
  synoniem:
 • jurk
 • ,
 • aankleden

5. Dress or groom with elaborate care

 • "She likes to dress when going to the opera"
  synonym:
 • preen
 • ,
 • primp
 • ,
 • plume
 • ,
 • dress

5. Jurk of bruidegom met uitgebreide zorg

 • "Ze kleedt zich graag als ze naar de opera gaat"
  synoniem:
 • peen
 • ,
 • primp
 • ,
 • pluim
 • ,
 • jurk

6. Kill and prepare for market or consumption

 • "Dress a turkey"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • dress out

6. Doden en voorbereiden op markt of consumptie

 • "Kleed een kalkoen aan"
  synoniem:
 • jurk
 • ,
 • aankleden

7. Arrange in ranks

 • "Dress troops"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • line up

7. Rangschikken in rangen

 • "Dress troepen"
  synoniem:
 • jurk
 • ,
 • lijn omhoog

8. Decorate (food), as with parsley or other ornamental foods

  synonym:
 • trim
 • ,
 • garnish
 • ,
 • dress

8. Versieren ( voedsel ), zoals met peterselie of andere siervoedingsmiddelen

  synoniem:
 • trimmen
 • ,
 • garneren
 • ,
 • jurk

9. Provide with decoration

 • "Dress the windows"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • decorate

9. Voorzien van decoratie

 • "De ramen aankleden"
  synoniem:
 • jurk
 • ,
 • versieren

10. Put a dressing on

 • "Dress the salads"
  synonym:
 • dress

10. Doe een dressing aan

 • "Kleed de salades aan"
  synoniem:
 • jurk

11. Cultivate, tend, and cut back the growth of

 • "Dress the plants in the garden"
  synonym:
 • snip
 • ,
 • clip
 • ,
 • crop
 • ,
 • trim
 • ,
 • lop
 • ,
 • dress
 • ,
 • prune
 • ,
 • cut back

11. Cultiveren, verzorgen en verminderen de groei van

 • "Kleed de planten aan in de tuin"
  synoniem:
 • knip
 • ,
 • clip
 • ,
 • gewas
 • ,
 • trimmen
 • ,
 • lop
 • ,
 • jurk
 • ,
 • pruimen
 • ,
 • bezuinigen

12. Cut down rough-hewn (lumber) to standard thickness and width

  synonym:
 • dress

12. Ruw uitgehouwen ( hout ) op standaarddikte en breedte

  synoniem:
 • jurk

13. Convert into leather

 • "Dress the tanned skins"
  synonym:
 • dress

13. Omzetten in leer

 • "Kleed de gebruinde huiden aan"
  synoniem:
 • jurk

14. Apply a bandage or medication to

 • "Dress the victim's wounds"
  synonym:
 • dress

14. Een verband of medicijn toepassen op

 • "De wonden van het slachtoffer aankleden"
  synoniem:
 • jurk

15. Give a neat appearance to

 • "Groom the dogs"
 • "Dress the horses"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • groom
 • ,
 • curry

15. Geef een nette uitstraling

 • "Verzorg de honden"
 • "Kleed de paarden aan"
  synoniem:
 • jurk
 • ,
 • bruidegom
 • ,
 • curry

16. Arrange attractively

 • "Dress my hair for the wedding"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • arrange
 • ,
 • set
 • ,
 • do
 • ,
 • coif
 • ,
 • coiffe
 • ,
 • coiffure

16. Aantrekkelijk regelen

 • "Kleed mijn haar aan voor de bruiloft"
  synoniem:
 • jurk
 • ,
 • regelen
 • ,
 • set
 • ,
 • doen
 • ,
 • coif
 • ,
 • coiffe
 • ,
 • coiffure

adjective

1. Suitable for formal occasions

 • "Formal wear"
 • "A full-dress uniform"
 • "Dress shoes"
  synonym:
 • full-dress
 • ,
 • dress

1. Geschikt voor formele gelegenheden

 • "Formele slijtage"
 • "Een uniform met volledige jurk"
 • "Jurk schoenen"
  synoniem:
 • volledige jurk
 • ,
 • jurk

2. (of an occasion) requiring formal clothes

 • "A dress dinner"
 • "A full-dress ceremony"
  synonym:
 • dress
 • ,
 • full-dress

2. ( van een gelegenheid ) waarvoor formele kleding nodig is

 • "Een dressdiner"
 • "Een ceremonie met volledige jurk"
  synoniem:
 • jurk
 • ,
 • volledige jurk

Examples of using

Could you save this dress for me?
Kunt u deze jurk voor mij bewaren?
The dress is pure silk.
De jurk is pure zijde.
Mary wore a plain white dress.
Mary droeg een effen witte jurk.